Ajánlókkal és fogyasztókkal kapcsolatos viselkedés etikája a termék és az értékesítési rendszer tekintetében

 

1. A Móksha Gyógyír Zrt. minden regisztrált ajánlója, köteles megismerni az Etikai Kódex tartalmát, és – az értékesítési rendszerhez való csatlakozás feltételeként – megkövetelhető tőlük, hogy tartsák be a Kódexben leírt, illetve az annak megfelelő magatartási szabályokat. A Móksha Gyógyír Zrt. minden regisztrált ajánlója, az Etikai Kódexben foglalt magatartási szabályokon túl kötelesek betartani a Móksha Gyógyír Zrt. működési szabályzatában foglaltakat is. A jelen Etikai Kódexben foglalt fogalmak tekintetében a Móksha Gyógyír Zrt. működési szabályzatában foglaltakat kell figyelembe venni.

2. A Moksa Csepp regisztrált ajánlója, minden esetben köteles figyelni arra, hogy a termék valamint az értékesítési rendszer bemutatása és ismertetése során félrevezető, megtévesztő és tisztességtelen állításokat, információkat ne adjon, sem a termékről, sem az értékesítési rendszerről, sem pedig más regisztrált ajánlókról.

3. A regisztrált ajánló nem használhat semmiféle olyan információt, eszközt, mellyel akár a Móksha Gyógyír Zrt., vagy akár másik, szintén regisztrált ajánló becsületét, jó hírnevét sérti, esetleg valótlan információt állít róluk.

4. A regisztrált ajánló mindig naprakész információkkal, friss tapasztalatokkal is rendelkezik, így csak aktuális és valós információkat ad/adhat tovább. Tisztában van a honlapon is közölt információkkal, szabályzatokkal, feltételekkel, lehetőségekkel.

5. A regisztrált ajánló köteles a leendő új regisztrált ajánlók számára teljes körű, részletes információt adni a regisztrációról, annak feltételeiről, a regisztrációval szorosan összefüggő megrendelésről, annak átvételéről, kifizetéséről, illetve a jövőbeni megrendelés feltételeiről, a kötelezettségekről.

6. Minden regisztrált ajánlónak, vásárlónak jogában áll, az online regisztráció létrejöttének időpontjától számított 14 naptári napon belül indoklás és következmény nélkül regisztrációját és vásárlási szándékát megszüntetni. A döntéséről minden esetben írásban kell tájékoztatnia a Móksha Gyógyír Zrt.-t.

7. A Moksa Csepp ajánlói rendszerébe regisztrált a Móksha Gyógyír Zrt. által meghatározott és segített módon ajánlják tovább a termékeket. Amennyiben a regisztrált ajánló rendelkezik a tovább értékesítés jogi- és személyi hátterével, akkor a tovább értékesítést is a Móksha Gyógyír Zrt. által meghatározott módon. A Móksha Gyógyír Zrt. által meghatározott értékesítési módok:

 • személyes ajánlás
 • saját honlapon történő e-kereskedelem (működési szabályzat és etikai kódex szabályai alapján)

8. A termékek árát a Móksha Gyógyír Zrt. határozza meg. A forgalmazó cég hivatalos honlapján, az általa biztosított értékesítési felületen a mindenkori aktuális árak vannak feltüntetve. Ezen árakat a regisztrált ajánló a tovább ajánlás folyamán is köteles figyelembe venni és e szerint, ennek megfelelően ajánlani a termékeket. Amennyiben a regisztrált munkatárs/termékforgalmazó a Móksha Gyógyír Zrt. által a termékre meghatározott árakat nem veszi figyelembe, úgy a Móksha Gyógyír Zrt. a munkatárs/termékforgalmazó regisztrációját és a megbízási szerződést jogosult egyoldalú nyilatkozattal, azonnali hatállyal megszüntetni.

9. A szabályzatokban, feltételekben szereplő információkat közölni, ismertetni kell, hogy valaki csak vásárló szeretne lenni, vagy regisztrált ajánlóként a termék továbbajánlását is vállalja.

10. A regisztrált ajánló figyelemmel követi a változásokat, ismeri az újdonságokat, tájékoztatja, minden esetben tovább adja a szükséges információkat a többi regisztrált ajánlónak illetve, vásárlóinak.

11. Az információ átadás minden tekintetben érthető és valós kell, hogy legyen. Amennyiben akár a termékekkel-, akár az értékesítési rendszerrel kapcsolatban tisztázatlan, számára nem egyértelmű kérdések merülnek fel, fel kell, hogy keresse a már ismert, vagy a Móksha Gyógyír Zrt. honlapján is megtalálható elérhetőségeken bármelyikén az illetékes kollégát/kollégákat, akik minden tekintetben segítséget nyújtanak, hogy az információk csak és kizárólag helyesen kerüljenek tovább adásra.

12. Amennyiben a regisztrált ajánló írásbeli, vagy szóbeli felmérést végez a vásárlói, és / vagy regisztrált ajánlói körében, akár a termékekkel, akár az értékesítési rendszerrel kapcsolatban, abban a Móksha Gyógyír Zrt. felé bejelentési kötelezettséggel tartozik. A tervezett felmérés kérdéseit be kell mutatni, jóvá kell hagyatni, csak ezután továbbítható fogyasztók, és/vagy munkatársak felé. Amennyiben a jelen pontban foglaltakat a regisztrált ajánló megsérti, úgy a Móksha Gyógyír Zrt. a regisztrált ajánló regisztrációját és a megbízási szerződést jogosult egyoldalú nyilatkozattal, azonnali hatállyal megszüntetni.

13. A regisztrált ajánlók tartózkodni kötelesek olyan összehasonlítások alkalmazásától, amelyek félrevezetőek lehetnek, illetve a tisztességes piaci magatartás elveinek ellentmondanak. Az összehasonlítás szempontjai nem választhatók meg tisztességtelenül, és olyan tényeken kell alapuljanak, amelyek bizonyíthatóak.

14. A regisztrált ajánlók nem becsmérelhetnek más cégeket vagy termékeiket – sem közvetlenül, sem közvetve. A regisztrált ajánlók nem húzhatnak hasznot egy más cég vagy termék neve vagy jelképe által kialakított jó hírnév felhasználásával.

15. A termék és az értékesítési rendszer olyan formában történő reklámozása, bármely írásban és / vagy kép-, és hanganyagban történő megjelentetése, mely a munkatárs nem csak közvetlenül saját ismeretségi körébe tartozó személyek megkeresésére irányul, vagy nem a Móksha Gyógyír Zrt. által biztosított logó-, kép-, és egyéb grafikai és írásos anyagokat tartalmazza, azt csak a vonatkozó törvények betartásával és a Móksha Gyógyír Zrt. írásos engedélyével végezhető. A Móksha Gyógyír Zrt. tiltja, hogy a regisztrált ajánlók a „Moksa Csepp” nevét, a Móksha Gyógyír Zrt. nevét, illetve a Webáruház nevét bármilyen, a Móksha Gyógyír Zrt. által nem engedélyezett formában felhasználják, különös tekintettel különböző hirdetésekben, weboldalakon, elektronikus körlevelekben, közösségi oldalakon, stb. A regisztrált ajánló kizárólag a Móksha Gyógyír Zrt. által rendelkezésére bocsátott és írásban engedélyezett reklámanyagokat, logót, szlogent stb. használhatja.

  • Hirdetési és marketingcélokra kizárólag a Móksha Gyógyír Zrt. által biztosított reklámanyagok használhatók.
  • A Moksa Csepp márkajelzést és logót a tagok nem használhatják a Móksha Gyógyír Zrt. által előzetesen adott, írásos engedély nélkül. Ha valaki erre engedélyt kap, a márkajelzéseket és logókat a Móksha Gyógyír Zrt. által előírtaknak megfelelően kell használni.
  • Minden Moksa Csepp nyomtatvány, kiadvány, videó, fényképfelvétel, grafika, termékfotó szerzői jogvédelem alatt áll, a Móksha Gyógyír Zrt. írásbeli előzetes engedélye nélkül nem másolhatóak, még a részleteik sem. A Moksa Csepp weboldalak (facebook megjelenés) teljes tartalma, úgymint a szöveg, grafikák, fotók, videók, grafikus megjelenés szintén szerzői jogi védelem alatt állnak, és a cég előzetes írásos engedélye nélkül kereskedelmi célra nem használhatók, nem másolhatók, még a részleteik sem.
  • Moksa Csepp logói,
  • info@mokshazrt.hu,
  • mokshazrt.hu (Móksha Gyógyír Zrt.),
  • szlogenek

16. A Moksa Cseppet reklámozó magánoldalakkal, weboldalakkal, web-áruházakkal, centrumokkal kapcsolatos magatartási szabályok:

16.1. A regisztrált ajánló által üzemeltetett weblap, web áruház, (továbbiakban honlap) nem lehetnek a vásárlók számára megtévesztőek, a honlapokat oly módon kell kialakítani, illetve olyan megkülönböztető jelzéseket kell elhelyezni, amelyből egyértelműen megállapítható, hogy az adott honlap nem a Móksha Gyógyír Zrt. által üzemeltetett hivatalos, www.mokshazrt.hu honlap, hanem a regisztrált ajánló által fenntartott honlap. A Moksa, Moksa Csepp kifejezéseit kizárólag abban az esetben használhatja a regisztrált ajánló a honlap elérési címében, amennyiben az alkalmazott elérési cím jól megkülönböztethető a Móksha Gyógyír Zrt. által üzemeltetett hivatalos honlap címétől és az oldalát kizárólag a „Móksha Gyógyír Zrt. megbízott partnere” megjelöléssel használja.

16.2. A regisztrált ajánló által üzemeltetett honlap tetején, bal oldalon, jól láthatóan kötelezően meg kell jelölni azt, hogy a „Moksa Csepp  hivatalos honlapja a www.mokshazrt.hu oldalon érhető el, a hivatalos honlap fenntartója a Móksha Gyógyír Zrt. A honlap jobb felső sarkában jól láthatóan kötelezően meg kell jelölni azt, hogy „Termékajánló által üzemeltetett oldal”. Ezeket a megjelöléseket továbbá a honlap „impresszum” menüpontja alatt is meg kell jeleníteni. Saját honlapot, web-áruházat, közösségi oldalt üzemeltető regisztrált ajánló, ajánlók kötelesek az üzemeltetett portál főoldalán információt közölni, hogy az oldalt nem a Móksha Gyógyír Zrt. üzemelteti, az üzemeltető a Móksha Gyógyír Zrt. regisztrált ajánlója (tovább forgalmazója), annak tartalmáért a Móksha Gyógyír Zrt. nem felel. A Móksha Gyógyír Zrt. szankciókat alkalmazhat, ha fogyasztói, regisztrált ajánlói megtévesztés gyanúja merül fel az ajánló által készített külső honlapon, és ebből adódóan reklamáció és egyéb jogi, gazdasági következmény keletkezik.

16.3. A regisztrált ajánló által üzemeltetett honlapon kizárólag abban az esetben használhatók fel a Móksha Gyógyír Zrt. által üzemeltetett hivatalos honlapon található információk, amennyiben azok változtatás nélkül kerülnek megjelenítésre. A Móksha Gyógyír Zrt. nem vállal felelősséget olyan kijelentésekért, információkért, a forgalmazott termékkel kapcsolatos állításokért, amelyek nem a Móksha Gyógyír Zrt. által üzemeltetett hivatalos honlapról származnak. A regisztrált ajánló által üzemeltetett bármelyik oldalon, vagy akár közösségi, akár egyéb magánoldalakon leírt termék- tapasztalatokért a Móksha Gyógyír Zrt. nem vállal felelősséget, ugyanígy azért sem, ha a fent említett oldalak üzemeltetői a vásárlóknak, fogyasztóknak nem a vonatkozó jogszabályok alapján adnak információt, választ a kérdésükre, reklamációjukra. Az ezen közlések miatti hatósági vizsgálatok következményeit a szabályt megsértő munkatársnak kell viselnie.

16.4. A jelen pontban foglaltak megsértése esetén, amennyiben a kifogásolt tevékenységet, magatartást a regisztrált ajánló nem szünteti meg, illetve nem hagyja abba, úgy a Móksha Gyógyír Zrt. jogosult a regisztrált ajánló regisztrációját és megbízási szerződését azonnali hatállyal egyoldalúan megszüntetni.

17. Az Moksa Csepp értékesítési rendszerének, illetve regisztrált ajánlóinak -, azok adatainak felhasználása bármely más üzleti lehetőség-, tevékenység-, illetve termék népszerűsítésére, reklámozására, vagy terjesztésére szigorúan tilos, az az adatokkal való visszaélésnek minősül. Az Moksa Csepp összejöveteleken, rendezvényeken, találkozókon, más hálózatokról, cégekről azok termékeikről tájékoztatást adni, azokat propagálni, továbbá negatív és lejárató magatartást folytatni tilos! Ezek be nem tartása esetén a Móksha Gyógyír Zrt. részéről, a regisztrált ajánló szerződésszegő és etikátlan magatartásának indoklásával szerződéses jogviszonya indoklás nélkül azonnal megszüntethető

18. A Moksa Csepp regisztrált ajánlójának lehetősége van más direkt és Network marketing értékesítői rendszerben való részvételre, de csak szigorúan az 15.,16. pontban jelzettek betartásával.

19. A Moksa Csepp regisztrált ajánlói nem informálhatnak más direkt­, Network-, vagy bármilyen értékesítő vállalkozást a Moksa Csepp értékesítési rendszeréről, értékesítési stratégiájáról, és ezen szervezetek képviselői előtt nem tehetnek olyan kijelentést, ami a Moksa Csepp, mint termék és/vagy értékesítési rendszer és egyben a Móksha Gyógyír Zrt. érdekeit bármilyen módon sértheti vagy veszélyeztetheti. Ez utóbbi kijelentésnek tekinthető különösen a Móksha Gyógyír Zrt. üzleti titkaira, szervezetére, munkatársaira, és adataira tett bármely kijelentés vagy adatszolgáltatás is.

20. A Móksha Gyógyír Zrt. által előállított termékek védelme érdekében – a Móksha Gyógyír Zrt. írásbeli engedélyéhez köti a regisztrált ajánlók minden olyan tevékenységét – a regisztráció időtartama és annak megszűnését követő 3 évig – mely olyan termék előállítására, illetve forgalmazására irányul, amelyet nem a Móksha Gyógyír Zrt. állít elő.

21. A regisztrált ajánló nem hivatkozhat olyan bizonyítványra vagy tanúsítványra, amely nem hivatalos, nem igaz, elavult vagy lejárt, nem a felajánlott árura vonatkozik, illetve bármely módon félrevezetheti a vásárlót/fogyasztót.

22. A regisztrált ajánló nem élhet vissza az egyéni vásárló/fogyasztó valamint a leendő munkatárs bizalmával, tiszteletben kell, hogy tartsa a vevők kereskedelmi tapasztalatainak hiányát, és nem használhatják ki a vásárló korát, betegségét, értelmi képességének hiányát vagy nyelvi nehézségeit.

23. A regisztrált ajánló jövedelmét illetve az általa motivált és támogatott termékforgalmazók eladásai határozzák meg. A saját, illetve a csoportjutalékra való jogosultság részletes szabályait a mindenkor hatályos működési szabályzat határozza meg.

24. Ha egy regisztrált ajánló szerződéses jogviszonya megszűnik – függetlenül attól, kiesett, kizárták, vagy egyszerűen kérte regisztrációjának törlését, stb. – a mindenkor hatályos működési szabályzatban foglaltak szerint, a határidő betartásával írásban kérnie kell az elszámolását, a jutalékának kifizetését. Írásos bejelentését az info@mokshazrt.hu e-mail címre teheti meg.

25. A regisztrált ajánló köteles a Móksha Gyógyír Zrt. és tulajdonosa hazai és nemzetközi jó hírnevét védeni. Ennek során köteles a Móksha Gyógyír Zrt. által megkívánt magatartási és etikai szabályokat megtartani. A regisztrált ajánló köteles a Móksha Gyógyír Zrt.-t értesíteni minden olyan általa észlelt tényről, amely a Móksha Gyógyír Zrt. és tulajdonosa jó hírnevét sérti.

26. A Móksha Gyógyír Zrt. a változtatás jogát fenntartja.